MAS Podbrněnsko, spolek

Seminář pro příjemce PRV výzvy č. 5

18.10.2021 / 13:30 / Kristína Ďuratná

Ve čtvrtek 21. října od 9:00 do 11:00 se uskuteční seminář pro příjemce dotace z výzvy č. 5 PRV zaměřený na realizační fázi projektů.

Seminář se uskuteční v budově Staré radnice ve školící místnosti. Hlavním bodem programu bude realizace výběrového řízení/ dokumentace k cenovému marketingu, kterou mají příjemci doložit již 3.11. ke kontrole MAS e-mailem a 10.11. nahrát na Portál Farmáře. Další část semináře se bude věnovat hlášení změn v projektu, podpisem Dohody o poskytnutí dotace včetně povinných příloh a také přípravou podkladů k předložení Žádosti o platbu. Kompletní program naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlášení na seminář provedete e-mailem na duratna@podbrnensko.cz do středy, 20. října 2021. Prezentace ze semináře Vám bude k dispozici ve vytištěné podobě.  

Na seminář jste srdečně zváni.