MAS Podbrněnsko, spolek

Seminář pro žadatele PRV výzvy č. 5

11.5.2021 / 14:29 / Kristína Ďuratná

Ve čtvrtek 13. 5. 2021 se uskuteční seminář pro všechny zájemce o možnost čerpání dotace z aktuální výzvy Programu rozvoje venkova. 

Seminář se uskuteční v Školící místnosti v čase 9:00 až 11:00 v sídle MAS Podbrněnsko. Předmětem bude představení zaměření výzvy včetně podporovaných aktivit, podání žádosti přes Portál farmáře, objasněn bude proces hodnocení a výběr projektů. Podrobný program naleznete ZDE. Přihlašování na seminář probíhá přes registrační formulář ZDE. Všichni zájemci o podporu z Programu rozvoje venkova jsou srdečně zváni. Pro ty z Vás, kteří se z časových důvodů nemůžete semináře účastnit, bude k dispozici prezentace na webové stránce výzvy. Rovněž můžete využít konzultací Vašich projektových záměrů v kanceláři MAS.


Pro více informací se obraťte na projektovú manažerku výzvy: Mgr. Kristína Ďuratná, duratna@podbrnensko.cz, 727 913 261