MAS Podbrněnsko, spolek

Semináře MAS Podbrněnsko - květen a červen 2020

11.5.2020 / 09:00 / Jan Oujeský

Odkládané semináře k Výzvám MAS Podbrněnsko a Šablonám III. Více informací v článku...

V souvislosti s mimořádnými opatřeními nebylo možné uspořádat v průběhu jara semináře a školení. Nicméně v současné situaci je to již možné, proto MAS Podbrněnsko připravila několik seminářů na měsíce květen a červen:

Výzva IROP č. 7 a PRV č. 4  pro vzdělávací instituce 
Seminář k výzvě č. 7 IROP (pro ZŠ a SŠ) a k výzvě PRV č. 4 (pro MŠ a ZŠ - tzv. čl. 20) se uskuteční společně, a to ve 2 termínech: 

Pozvánka je dostupná zde.

Výzva č. 6 MAS Podbrněnsko - IROP - sociální služby II
Seminář pro žadatele k této výzvě se uskuteční 2. 6. 2020 od 9:00 do 11:00 v Pohořelicích na Staré radnici (Brněnská 2). Přihlašovací formulář je zde. Pozvánka je dostupná zde.

Výzva č. 8 MAS Podbrněnsko - IROP - Neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání II
Seminář pro žadatele k této výzvě se uskuteční 2. 6. 2020 od 13:00 do 15:00 v Pohořelicích na Staré radnici (Brněnská 2). Přihlašovací formulář je zde. Pozvánka je dostupná zde.

Výzva PRV č. 4  - Fiche 2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a Fiche 6 pouze aktivita a) Veřejná prostranství, e) Vybrané kulturní památky, f) Kulturní a spolková zařízení

Seminář pro žadatele k této výzvě se uskuteční 3. 6. 2020 od 9:00 do 11:00 v Pohořelicích na Staré radnici (Brněnská 2). Přihlašovací formulář je zde. Pozvánka je dostupná zde.

Seminář k vyhlášené výzvě č. 80 OP VVV - Šablony III. Tento seminář se uskuteční ve 2 termínech, a to:

Pozvánka s přesným programem je přiložena zde.

Žádáme Vás, abyste využili přihlašování na všechny semináře skrze připravené formuláře, a to s ohledem na současnou situaci i nutnost sledovat naplnění seminářů. 
S ohledem na současnou situaci může dojít ke změnám dle nařízení Vlády České republiky a dalších orgánů. V takovém případě Vás budeme s předstihem informovat.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na pracovníky Kanceláře MAS Podbrněnsko.