MAS Podbrněnsko, spolek

Vyhlášení výzev pro školy, sociální služby a neformální vzdělávání IROP

6.4.2020 / 12:00 / Jan Oujeský

Vyhlášeny 3 nové výzvy na podporu základního a středního vzdělávání, sociální služeb a neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání, za více než 13 mil. Kč.

Dnes, 6. 4. 2020 ve 12:00 vyhlásila MAS Podbrněnsko celkem 3 nové výzvy, které jsou zaměření na podporu infrastruktury sociálních služeb a vzdělávání.

6. VÝZVA MAS PODBRNĚNSKO, SPOLEK - IROP - podpora terénních, ambulantních, vybranýhc pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením II

 • Investiční výzva na podporu sociálních služeb působících v regionu MAS Podbrněnsko
 • Jsou podporovány sociální služby dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma domovů pro seniory, domů se zvláštním režimem a sociálních služeb určených pouze pro cílovou skupinu senioři - osoby starší 65 let bez přiznaného některého ze stupňů míry závislosti,
 • Výzva je vyhlášena od 6. 4. 2020 od 12:00 do 25. 9. 2020 do 12:00
 • Celková alokace výzvy je 3 503 143 Kč
 • Min. 400 000 Kč a max. 3 503 143 Kč / projekt
 • Dotace je 95 %
 • Více informací naleznete zde

7. VÝZVa MAS PODBRNĚNSKO, SPOLEK - IROP - infrastruktura základního a středního vzdělávání II

 • Investiční výzva na podporu základního a středního vzdělávání
 • Jsou podporovány základní a střední školy v klíčových kompetencích (cizí jazyky, přírodní vědy, řemeslné a technické obory, digitální kompetenece), bezbariérovosti a zajištění konektivity a připojení k internetu
 • Výzva je vyhlášena od 6. 4. 2020 od 12:00 do 25. 9. 2020 do 12:00
 • Celková alokace výzvy je 6 948 322 Kč
 • Min. 100 000 Kč a max. 2 500 000 Kč / projekt
 • Dotace je 95 %
 • Více informací naleznete zde

 8. VÝZVa MAS PODBRNĚNSKO, SPOLEK - IROP - PODPORA ZÁJMOVÉHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II

 • Investiční výzva na podporu zájmového, celoživotního a neformálního vzdělávání
 • Jsou podporovány školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání
 • Výzva je vyhlášena od 6. 4. 2020 od 12:00 do 25. 9. 2020 do 12:00
 • Celková alokace výzvy je 2 891 630 Kč
 • Min. 400 000 Kč a max. 2 891 630 Kč / projekt
 • Dotace je 95 %
 • Více informací naleznete zde

Neváhejte a přihlaste se, v současné chvíli se jedná o poslední finance směřované z MAS do těchto oblastí (v Programovém období EU 2014-2020)!