MAS Podbrněnsko, spolek

Vyhlášení výzvy MAS Podbrněnsko - PRV č. 1

15.3.2017 / 00:30 / Lukáš Hlavinka

MAS Podbrněnsko dnes vyhlásila výzvu k předkládání žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Výzva je zaměřena na podporu investic v oblasti zemědělství, dále na podporu vybraných nezemědělských činností a cestovního ruchu na venkově. Rozdělovat se bude bezmála 14 000 000 Kč.

Veškeré informace k vyhlášené výzvě naleznete zde.

Pracovníci kanceláře MAS zvou všechny potenciální žadatele na seminář, který se uskuteční v úterý 28. března 2017 od 14.00 ve školicí místnosti bývalé radnice v Pohořelicích. Program semináře a odkaz na registrační formulář pro účastníky naleznete v pozvánce.