MAS Podbrněnsko, spolek

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA OBNOVU VESNIC A PRO NEZEMĚDĚLCE

5.5.2020 / 09:47 / Alžběta Havlíková

Nová výzva na podporu činnosti nezemědělských subjektů a na podporu veřejných prostranství, MŠ a ZŠ, kulturních památek a kulturní a spolkové činnosti ve venkovských oblastech za více než 13 mil. Kč. 

Dnes, 5. 5. 2020 ve 12:00 vyhlásila MAS Podbrněnsko 1 novou výzvu se zaměřením na podporu venkovských oblastí.

VÝZVA PRV Č. 4

FICHE 2 - Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově

 • Cílem výzvy je prostřednictvím investic do nové výstavby, stavební obnovy či pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení zvýšit konkurenceschopnost  místních podnikatelů. Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (C, F, G, J, N, P, S - více zde)
 • Výzva je vyhlášená od 5. 5. 12:00 do 31. 8. 12:00
 • Celková alokace na Fichi 2 je 2 000 000 Kč
 • Min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč/projekt
 • Dotace je 25 % / 35 % / 45 % (podle typu příjemce)

FICHE 6 - Základní služby a obnova vesnic

 • Cílem výzvy je podpořit základní služby a obnovit vesnice ve venkovských oblastech, zejména:
 • investice do veřejných prostranství obcí (včetně herních prvků):
  • náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce
 • investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení
 • obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova (nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky)
 • investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost:
  • obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny, včetně obecních knihoven
 • Výzva je vyhlášená od 5. 5. 12:00 do 31. 8. 12:00
 • Celková alokacre na Fichi 6 je 11 276 767 Kč
 • Min. 50 000 Kč, max. 700 000 Kč/projekt
 • Dotace je 80 % 

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde.

Budeme se těšit na Vaše projekty!