MAS Podbrněnsko, spolek

Výsledky věcného hodnocení projektů 4. výzvy MAS PRV

29.10.2020 / 19:00 / Kristína Ďuratná

V letní výzvě Programu rozvoje venkova zaměřené na podporu činnosti nezemědělských subjektů na venkově (Fiche 2) a základní služby a obnovu vesnic (Fiche 6) jsme přijali rekordní počet žádostí.

Zájem projevili žadatelé o nákup nových přístrojů a zařízení, rozvoj podnikatelské činnosti či nákup užitkových vozidel. I přes splnění bodové hranice u všech podaných žádostí došlo v případě Fiche 2 k vyčerpání alokace a vybráno bylo 8 ze 14 žádostí o dotaci.

V případě Fiche 6 zaměřené na úpravu veřejných prostranství, rekonstrukci mateřských a základních škol, obnovu kulturních památek a knihoven splnilo podmínky věcného hodnocení 16 ze 17 předložených žádostí. Kompletní přehled včetně bodového zisku přináší následující odkaz. 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci