MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva č. 5 PRV je vyhlášena!

16.4.2021 / 15:31 / Kristína Ďuratná

Od 15. 4. do 15. 6. 2021 je otevřena další výzva z Programu rozvoje venkova. Podporu mohou využít zemědělští podnikatelé, výrobci potravin či krmiv, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace i církve.

Podpora je rozdělena do několika oblastí (tzv. Fichí).

Fiche č. 1 Investice do zemědělské infrastruktury zahrnuje podporu zemědělských podnikatelů, kteří mohu využít dotaci pro další rozvoj své činnosti. Maximální výdaje na projekt činí 1 000 000 Kč, celková alokace představuje 2 miliony Kč. Dotace činí 50 %, zvláště zvýhodněni jsou mladí zemědělci, pro které je dotace navýšena až na 60 %.

Fiche č. 4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů cílí na všechny producenty potravin, surovin pro lidskou spotřebu a krmiv, zemědělské podnikatele a další subjekty aktivních ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů. Dotace činí 35 % až 55% v závislosti na typu příjemce. Maximální výdaje na jeden projekt rovněž činí 1000 000 Kč, celková alokace je 2 008 495 Kč.

Fiche č. 6 je určená pro všechny obce či svazky obcí, neziskové a příspěvkové organizace, spolky, kulturní zařízení i knihovny. Dotace činí až 80 %. Maximální výdaje na jeden projekt představují 700 000 Kč, celková alokace je 4 845 519 Kč.

Bližší informace o podmínkách výzvy, povinných a nepovinných přílohách či odkazy na užitečné manuály naleznete na této stránce.