MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva IROP na podporu sociálních služeb

11.6.2021 / 10:00 / Jan Oujeský

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo skrze IROP (REACT-EU) průběžnou výzvu na podporu poskytovatelů sociálních služeb, ve které je přibližně 2,4 mld. Kč na na zkvalitnění a zajištění poskytování sociálních služeb a materiálně technické základny.

Integorvaný regionální operační program na konci května vyhlásil výzvu na podporu poskytovatelů sociálních služeb na území celé ČR. Výzva je investičního charakteru a je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací, konkrétní termíny, povinné přílohy a mnoho dalšího se dozvíte na webových stránkách MAS - sekce Dotace - Dotace pro poskytovatele sociálních služeb jaro 2021 - konkrétně Výzvy č 101 IROP.


Nadále zbývá posledních pár dnů pro podání žádosti do 2 národních výzev na podporu sociálních služeb, které vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na jaře 2021. Konkrétně se jedná o výzvy: 

  • zkvalitnění pobytových zařízení sociálních služeb (výzva č. 9 MPSVdo 20. 6. 2021
  • rozšíření kapacit pobytových sociálních služeb (výzva č. 7 MPSV) do 20. 6. 2021

V případě potřeby se můžete obrátit na Kancelář MAS, která je Vám schopna poskytnout konzultaci či metodickou pomoc k výzvě nebo potenciánímu projektu. Především potom Projektový manažer Jan Oujeský, 720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz.