MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva NPŽP Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

15.12.2021 / 11:24 / Anna Kalandrová

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil skrze Národní program Životní prostředí dotační výzvu na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil 9.12.2021 Výzvu č. 13/2021: Pakt starostů a primátorů pro klima a energiina projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Jedná se o největší klimatické a energetické hnutí na světě, sdružující místní samosprávy plnící klimatické cíle EU. Je především zaměřené na místní opatření bojující proti klimatické změně. Více se o Paktu dozvíte v našem předcházejícím článku.

Na co můžete dotaci získat:

 1. a) Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace
 2. b) Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.)
 3. c) Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření

Podmínky výzvy:

 • Výše příspěvku: 250 tis. – 2 mil. Kč.
 • Způsobilí žadatelé: Obce, DSO, MAS
 • U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z celkových způsobilých výdajů
  U aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • Zahájení příjmu žádostí: 14. 2. 2022 od 10:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 8. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace
 • Realizace podpořených projektů: do 15. 12. 2024
 • Žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových stránkách Paktu starostů a primátorů.
 • Příjemce podpory je povinen po dvou letech od schválení SECAP předložit monitorovací zprávu o plnění SECAP kanceláři Paktu starostů a primátorů, MŽP a SFŽP ČR

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) tvoří obvykle dílčí části.

 1. Adaptační strategie – může být i jako samostatný dokument (mise, vize, indikátory mitigace a adaptace, pojmenování místních aktérů, rozpočet)
 2. Bilance základních emisí
 3. Sledování opatření ke zmírnění důsledků
 4. Posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu
 5. Akční plán s jednotlivými kroky (adaptačními, mitigačními)

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu ohledně Paktu starostů, Akčních plánů nebo třeba tématu komunitní energetiky, energetických společenství, Modernizačního fondu a jiných dotačních příležitostí se neváhejte obrátit na kalandrova@podbrnensko.cz nebo na tel. 722 983 522