MAS Podbrněnsko, spolek

Zemědělci diskutovali nad problémy rozvoje agrolesnictví

19.11.2018 / 15:00 / Lukáš Hlavinka

Agrolesnictví lze definovat jako takové využití půdy, v němž jsou na stejné půdní jednotce pěstovány stromy v kombinaci se zemědělskou produkcí. Tato symbióza má řadu pozitivních efektů, a je tak šancí, jak zlepšit stav naší krajiny.

Zhruba patnáctka účastníků, zejména z řad místních i vzdálenějších zemědělských podnikatelů, se 14. listopadu 2018 dozvěděla nejen o tom, co pojem agrolesnictví vůbec znamená, ale vybraná skupinka se po skončení přednášky zapojila do odborné diskuze vedené formou "focus group". Ta přinesla velmi zajímavé informace z praxe samotných zemědělců, jež se agrolesnictví věnují či chtějí věnovat, nicméně potýkají se s řadou problémů. Hlavním cílem projektu, v rámci kterého se seminář uskutečnil, je právě pokusit se identifikovat a následně odstranit bariéry, které omezují rozvoj této formy hospodaření.

Prezentace ze semináře je ke stažení zde.