MAS Podbrněnsko, spolek

1. Komunitní projednání SCLLD 21+ MAS Podbrněnsko

7.5.2021 / 14:00 / Anna Kalandrová

Dne 22. 4. 2021 jsme zorganizovali 1. Komunitní projednání SCLLD 21+ MAS Podbrněnsko za účasti představitelů zájmových skupin v regionu. 

Dne 22. 4. 2021 jsme zorganizovali ve školící místnosti v prostorách Staré radnice v Pohořelicích 1. Komunitní projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko na období 2021-2027. Setkání se kromě zaměstnanců naší MAS zúčastnili aktéři z území MAS zastupující různé oblasti zájmu. Společně se tak sešli představitelé obcí, školství, sociálních služeb, volnočasových aktivit a zájmových sdružení.

Setkání zahájil úvodními slovy předseda MAS a následně jsme představili princip Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (také SCLLD 21+). Po té proběhla prezentace Analytické části SCLLD 21 +, zahrnující i předběžné výsledky dotazníkového šetření s obyvateli, neziskovými a příspěvkovými organizacemi, podnikateli a obcemi na území MAS. Na prezentaci navázala plodná diskuze o výsledcích analýzy a kolektivní práce účastníků. Během ní byly definovány potřeby a problémy, se kterými se území potýká, respektive i návrhy k jejich budoucímu řešení. Nakonec byli účastníci projednání seznámeni s nejnovějšími trendy v regionální politice ČR a EU týkající se adaptace na klimatickou změnu, inovací v rámci koncepce Chytrý venkov a nakonec komunitní energetiky.

I přes důsledné dodržování protipandemických opatření se komunitní setkání zdárně podařilo a byla sesbírána celá řada podmětů identifikovaných v rámci 8 problémových oblastí - oblasti školství, dopravní a turistické infrastruktury, veřejných prostranství, sociální péče, volnočasových a sportovních aktivit, odpadového hospodářství a životního prostředí. Ty nyní zapracováváme do podoby právě vznikající SCLLD 21 + MAS Podbrněnsko. Tímto všem účastníkům opět děkujeme a těšíme se na další spolupráci!