MAS Podbrněnsko, spolek

6. Zpráva o plnění integrované strategie

21.8.2019 / 10:04 / Jan Oujeský

Daří se plnit Strategii MAS Podbrněnsko? Čerpají se alokované finance na projekty v území? Podívejte se na Zprávu o plnění integrované strategie...

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, každého půl roku zpracovává tzv. Zprávu o plnění integrované Strategie. Jedná se o souhrn důležitých a podstatných skutečností, stejně tak zhodnocení realizace a plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko. Tato zpráva je vždy před podáním na Ministerstvo pro místní rozvoj schvalována Rozhodovacím orgánem, tedy Výkonnou radou. Aktuálně 6. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek, byla podána 31. 7. 2019 a schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byla schválena 21. 8. 2019.

Zpráva shrnuje realizaci a implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko, spolek, na období 2014–2020 v posledním půl roce, tedy období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Ve zprávě jsou uvedeny informace o jednotlivých výzvách a jejich procesu hodnocení, rizika spojená s realizací Strategie apod. 

6. Zpráva o plnění integrované strategie je dostupná zde, přílohy zprávy naleznete zde.

Případně více informací o evaluaci a monitoringu Strategie a starší zprávy o plnění integrované stragegie naleznete zde.