MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVA OP VVV - ŠABLONY pro mš a zš

Číslo a název výzvy: 2_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
 
Šablony pro MŠ a ZŠ I
 
Výzva již byla uzavřena.
 
Text výzvy KE STAŽENÍ
 
Přehled šablon KE STAŽENÍ
 
Kontaktní osoba za MAS: Mgr. Martin Braun (braun@podbrnensko.cz, 702 282 366)
 
 

V současné době MAS Podbrněnsko spolupracuje s 23 vzdělávacími zařízeními z regionu, přičemž doposud (červen 2017) byly podány v rámci této výzvy žádosti v objemu téměř 14 milionů korun.


ÚLOHA MAS 

MAS Podbrněnsko v rámci této výzvy nabízí a opakovaně bude nabízet konzultace a poradenství při výběru vhodných šablon, pomoc s nastavením rozpočtu, s vyplněním projektu v aplikaci ISKP 2014+ a rovněž MAS bude s Vámi řešit případné další skutečnosti, na které v průběhu psaní žádosti i při realizaci projektů mateřské a základní školy narazí.

MAS Podbrněnsko zorganizovala celkem 7 školení k projektům OP VVV Šablony (k září 2017), rovněž v případě potřeby poskytovala a i nadále poskytuje konzultace v prostorách škol i prostorách Kanceláře MAS. Toto metodické vedení je poskytováno všem základním i mateřským školám z regionu MAS zdarma.