MAS Podbrněnsko, spolek

Malé projekty v MASce - výsledky

20.9.2019 / 13:39 / Jan Oujeský

Jaké projekty nakonec uspěly v první výzvě Malé projekty v MASce 2019? Podívejte se na výsledky...

Místní akční skupina Podbrněnsko v letošním roce vyhlásila pilotní výzvu Malé projekty v MASce s cílem podpořit drobné, zajímavé, inovativní a netradiční projekty na území MAS. Na našem území se nachází mnoho zajímavých míst, netradičních staveb, přírodních krás nebo jen příležitostí pro zlepšení či zviditelnění takového místa. A právě tato výzva mohla komukoliv pomoc s tímto Malým projektem. 

Celkem se do této výzvy přihlásila 10 různorodých projektů, které byly inovativní a zajímavé. Bohužel vzhledem k výši prostředků (50 000 Kč ve výzvě) nebylo možné podpořit všechny projekty. Za hodnocení a výběr projektů byla zodpovědná Výběrová komise, tedy 15 členný orgán MAS Podbrněnsko, který se pravidelně věnuje hodnocení projektů. Hodnocení projektů tímto orgánem probíhalo 17. 9. 2019 dle předem stanovených kritérií. Zároveň tento den jednotliví žadatelé své projekty prezentovali Výběrové komisi, která se mohla žadatelů na cokoliv zeptat či doptat. Nakonec bylo podpořeno celkem 5 projektů, a to každý ve výši 10 000 Kč.

Žadatel
Projekt
Počet bodů
Spolek Maminek Domino
Lidé z Branišovic
49
Unkovický polníček, z.s.
Obnova indiánské vesničky
47
Ing. Libuše Hochmanová
Zachraňme Tajemnou studánku
43
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi
Lavička Charlie
41
Obec Cvrčovice
 Zasaď si svůj strom
36

Žadatelé v současné chvíli mají prostor pro realizaci těchto Malých projektů do května roku 2020. 

Během podzimu 2019 postupně zveřejníme základní informace o jednotlivých projektech, včetně přehledné mapy, kde budou projekty realizovány. Zároveň po ukončení těchto Malých projektů budeme výsledky prezentovat na našem webu. 

Více informací o zasedání Výběrové komise i celkový přehled výsledků všech přihlášených projektů naleznete zde.