MAS Podbrněnsko, spolek

VÝBĚROVÁ KOMISE

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS. Provádí nezávislý výběr projektů na základě objektivních výběrový kritérií. Navrhuje pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. Výběrová komise má 13 členů volených ze subjektů a osob, které na území MAS prokazatelně působí. Členy jmenuje na svém zasedání valná hromada. Funkční období výběrové komise je jeden rok. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

Členové výběrové komise se při výběru projektů řídí schválenými výběrovými kritérii (stanovenými v každé výzvě MAS) a průběh jejich jednání stanovuje jednací řád a stanovy.

Aktuální seznam členů výběrové komise MAS Podbrněnsko představuje následující tabulka níže, archiv složení členů Výběrové komise je uveden zde.

Od 28. 6. 2022 - více viz Zápis ze zasedání Valné hromady dne 28. 6. 2022

 

Název subjektu
Nominovaný
zástupce
Sektor
Zájmová skupina
Člen MAS
1.
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace
Lukáš Mertlík
veřejný
Vzdělávání a církve
ANO
2.
Ingrid Plísková
 
soukromý
Další FO
NE
3.
Lucie Kubalíková
 
soukromý
Sociální služby a rodinná politika
NE
4.
Mgr. Lenka Ungrová
 
soukromý
Další FO
NE
5.
Město Židlochovice
Ing. Jana Richterová
veřejný
Místní samospráva
NE
6.
Marie Bednářová
 
soukromý
Další FO
NE
7.
Jana Daníčková
 
soukromý
Sociální služby a rodinná politika
NE
8.
Jakub Janča
 
soukromý
Další FO
NE
9.
Ivana Flajšingerová
 
soukromý
Vinařství a zemědělství
NE
10.
Obec Unkovice
Zdeněk Pospíšil
veřejný
Místní samospráva
NE
11.
Martina Minaříková
 
soukromý
Sport, volnočasové aktivity a kultura
NE
12.
Jan Kříž
 
soukromý
Sport, volnočasové aktivity a kultura
NE
13.
Vít Hrabina
 
soukromý
Další PO
ANO

JEDNÁNÍ Výběrové komise

VÝBĚROVÁ KOMISE - 23. 02. 2023VÝBĚROVÁ KOMISE  - 15. 06. 2022 VÝBĚROVÁ KOMISE  - 19. 05. 2022
VÝBĚROVÁ KOMISE  - 14. 03. 2022
VÝBĚROVÁ KOMISE  - 15. 02. 2022

VÝBĚROVÁ KOMISE  - 12. 08. 2021

VÝBĚROVÁ KOMISE - 29. 07. 2021
VÝBĚROVÁ KOMISE - 29. 06. 2021
VÝBĚROVÁ KOMISE - 15. 06. 2021

VÝBĚROVÁ KOMISE - 25. 11. 2020 - hlasování per rollam
VÝBĚROVÁ KOMISE - 24. 11. 2020 - distanční zasedání
VÝBĚROVÁ KOMISE - 13. 11. 2020 - hlasování per rollam
VÝBĚROVÁ KOMISE - 12. 11. 2020 - distanční zasedání
VÝBĚROVÁ KOMISE - 13. 10. 2020
VÝBĚROVÁ KOMISE - 08. 10. 2020
VÝBĚROVÁ KOMISE - 21. 05. 2020
VÝBĚROVÁ KOMISE - 14. 05. 2020
VÝBĚROVÁ KOMISE - 1. 10. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 17. 9. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 12. 9. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 29. 08. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 18. 07. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 25. 06. 2019

VÝBĚROVÁ KOMISE - 21. 06. 2018
VÝBĚROVÁ KOMISE - 22. 05. 2018
VÝBĚROVÁ KOMISE - 10. 05. 2018

VÝBĚROVÁ KOMISE - 18. 12. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 04. 12. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 06. 11. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 23. 10. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 09. 08. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE 19. 06. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 07. 06. 2017

neaktuální verze stanov a jednacích řádů