MAS Podbrněnsko, spolek

VÝBĚROVÁ KOMISE

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS. Provádí nezávislý výběr projektů na základě objektivních výběrový kritérií. Navrhuje pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. Výběrová komise má 15 členů volených ze subjektů a osob, které na území MAS prokazatelně působí. Členy jmenuje na svém zasedání valná hromada. Funkční období výběrové komise je jeden rok. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

Členové výběrové komise se při výběru projektů řídí schválenými výběrovými kritérii (stanovenými v každé výzvě MAS) a průběh jejich jednání stanovuje jednací řád.

Seznam členů výběrové rady MAS Podbrněnsko představuje následující tabulka: 

 
Název subjektu
Nominovaný
zástupce
Zájmová skupina
Povolání
Člen MAS
1.
ZŠ a MŠ Pohořelice
Mgr. Jitka Benová
vzdělávání a církve
učitelka ZŠ
ANO
2.
Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace
Ingrid Plísková
vzdělávání a církve
účetní v MŠ 
ANO
3.
RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D.
 
další FO
rodičovská dovolená
NE
4.
Obec Holasice
Mgr. Lenka Ungrová
místní samospráva
starostka obce
NE
5.
Město Židlochovice
Ing. Jana Richterová
místní samospráva
referentka Židlochovice
NE
6.
Mgr. Jana Mrázová
 
další FO
rodičovská dovolená
NE
7.
Mgr. Marie Bednářová
 
vzdělávání a církve
učitelka
NE
8.
Mgr. Hana Svobodová
 
další FO
soc. oblast, učitelka
ANO
9.
Mgr. Martina Bartáková
 
další FO
referentka Židlochovice
NE
10.
Mgr. Jakub Janča
 
další FO
učitel
NE
11.
Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.
 
zemědělství a vinařství
podnikatelka
NE
12.
Obec Unkovice
Zdeněk Pospíšil
místní samospráva
starosta obce
NE
13.
Martina Minaříková
 
sport, volnočasové aktivity a kultura
knihovnice
NE
14.
Ing. Jaroslav Sedlář
 
další FO
finanční poradce
NE
15.
Mgr. Vít Hrabina
 
další PO
podnikatel
ANO

JEDNÁNÍ Výběrové komise

VÝBĚROVÁ KOMISE - 1. 10. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 17. 9. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 12. 9. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 29. 08. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 18. 07. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 25. 06. 2019
VÝBĚROVÁ KOMISE - 21. 06. 2018
VÝBĚROVÁ KOMISE - 22. 05. 2018
VÝBĚROVÁ KOMISE - 10. 05. 2018
VÝBĚROVÁ KOMISE - 18. 12. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 04. 12. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 06. 11. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 23. 10. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 09. 08. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE 19. 06. 2017
VÝBĚROVÁ KOMISE - 07. 06. 2017

starší verze jednacích řádů