MAS Podbrněnsko, spolek

MAS podpoří drobné projekty, bez jakýchkoliv svazujících podmínek

10.7.2019 / 15:00 / Lukáš Hlavinka

MAS Podbrněnsko spustila pilotní dotační program na podporu drobných projektů. V 1. výzvě, která bude ukončena 30. srpna 2019, bude rozděleno 50 tis. Kč. Spektrum podporovaných aktivit je široké a není omezeno prakticky žádnými podmínkami. Výběr projektů bude provádět Výběrová komise MAS, a to na základě aktivit popsaných v žádosti a na základě veřejné prezentace projektového záměru. Při výběru bude akcentována inovativnost projektu, zapojení komunity, propagace a dále to, jak bude Výběrové komisi prezentován.

Žadateli mohou být jak obce, spolky, právnické osoby, ale rovněž neformální skupiny osob či jednotlivci. Každý žadatel může podat vždy jen jednu žádost, která může být podpořena bez ohledu na velikost projektu částkou 3 až 10 tis. Kč.

Bližší informace naleznete na stránkách výzvy.