MAS Podbrněnsko, spolek

PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2017 JMK

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2017 realizovala projekt v dotačního programu Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova JmK pro rok 2017 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko částečně zabezpečila běžné režijní výdaje kanceláře MAS (nájem kanceláře, telefonní služby i licenční poplatky za účetní SW) a částečně zabezpečila úhradu mzdových výdajů pracovníků kanceláře.


Celkové výdaje projektu: 143 080,17 Kč
 
Výše dotace: 100 000,00 Kč
 
Doba realizace projektu: 2017
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2017

JMK 2016 - PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

MAS Podbrněnsko v roce 2016 realizovo dotaci z dotačního progarmu JMK - Program rozvoje venkova JMK pro rok 2016 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko zabezpečila kancelář IT technikou (HW i SW vybavení) a část této dotace směřovala na mzdy pracovníků kanceláře. 


Celkové výdaje projektu: 202 617 Kč
 
Výše dotace: 135 000 Kč
 
Doba realizace projektu: 2016
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2016
 

JMK 2015 - PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

MAS Podbrněnsko v roce 2015 realizovo dotaci z dotačního progarmu JMK - Program rozvoje venkova JMK pro rok 2015 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko vybavilo prostory nové kanceláře na v Pohořelicích na Brněnské 2, zakoupilo potřebnou techniku (zejm. notebooky a tiskárnu) a část z této dotace směřovala na dohody o provedení práce.


Celkové výdaje projektu: 214 700 Kč
 
Výše dotace: 150 000 Kč
 
Doba realizace projektu: podzim 2015
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2015