MAS Podbrněnsko, spolek

Schválení standardizace MAS pro období 2021-2027

12.3.2021 / 11:14 / Anna Kalandrová

MAS Podbrněnsko prošla schválením standardizace MAS.

S novým rokem vstoupila Evropská unie do nového sedmiletého programového období. Aby mohla MAS Podbrněnsko v období 2021 – 2027 i nadále realizovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) s podporou evropských fondů, musela projít kontrolou dodržování standardů MAS (tzv. standardizací). V tomto procesu MAS Podbrněnsko prokázala řídícím orgánům, že je připravena stát se opět kvalifikovaným subjektem k implementaci strategie na území MAS a k 7.3.2021 se tak přidala k dalším 143 MASkám na území ČR se schválenou standardizací. MAS Podbrněnsko tak bude moci Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů rozvoje území, předložit žádost o podporu nového strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko na období 2021–2027, která je v současnosti ve fázi intenzivních příprav.

Poznámka: MAS Podbrněnsko je na mapě označena číslem 140.