MAS Podbrněnsko, spolek

Výsledek hodnocení výzvy č. 9 IROP

30.7.2021 / 08:36 / Jan Oujeský

Všechny projekty z výzvy č. 9 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava II byly předány na Závěrečné ověření způsobilosti projektů na Centrum pro regionální rozvoj. 

V pátek 23. 7. 2021 Výkonná rada na svém zasedání vybrala projekty v rámci výzvy č. 9 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava II. Všechny projekty, které podaly žádost o podporu do této výzvy úspěšně prošly všemi koly hodnocení a výběrem na MAS a vve čtvrtel 29. 7. 2021 byly předány na poslední fázy hodnocení, Závěrečné ověření způsobilosti projektů, které již probíhá v režii Centra pro regionální rozvoj.

Název projektu
Registrační číslo
Pořadí dle počtu bodů (VH)
Celkové způsobilé výdaje
(v Kč)
Výběr projektů
Rekonstrukce komunikací pro pěší ve městě Židlochovice - II. etapa
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016163
1. 
(62)
578.064 Kč
Projekt vybrán VR
Výstavba chodníku - lokalita Pastvisko
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016162
2.
(59)
18. 3. 2021-21:16
3.000.000 Kč
Projekt vybrán VR
Rekonstrukce lávky pro cyklisty přes řeku Svratku v Židlochovicích
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016164
3.
(59)
19. 3. 2021-8:45
3.000.000 Kč
Projekt vybrán VR
Rekonstrukce veřejného osvětlení 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016161
4.
(53)
3.000.000 Kč
Projekt vybrán VR
SOUHRN VYBRANÝCH PROJEKTŮ
9.578.064,02 Kč
ZBÝVAJÍCÍ ALOKACE VÝZVY
3 676 826,59 Kč

Další informace spojené s průlběhem hodnocení či s výzvou samotnou naleznete v Sekci Dotace - Ukončené výzvy. Zápis ze zasedání Výkonné rady a další informace o tomto orgánu MAS Podbrněnsko, spolek, naleznete zde.