MAS Podbrněnsko, spolek

VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada je rozhodovacím orgánem ve smyslu Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin. Rozhoduje o záležitostech MAS, které nejsou stanovami nebo rozhodnutími valné hromady vyhrazeny do působnosti jinému orgánu. Výkonná rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami spolku a usneseními valné hromady.

Pravomoci výkonné rady jsou uvedeny ve stanovách (str. 5, článek VII) a její fungování v jednacím řádu.

Výkonná rada má 7 členů z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Výkonnou radu tvoří předseda, místopředseda a 5 členů volených valnou hromadou z řad partnerů MAS. 

Aktuální seznam členů výkonné rady MAS Podbrněnsko představuje následující tabulka, archiv členů Výkonné rady je uveden zde.

 
 

 
Partneři MAS
Zástupce v MAS
Sektor
Zájmová skupina
1.
Ondřej Veselý
 
soukromý
Další FO
2.
Region Židlochovicko
Pavel Fröhlich
veřejný
Místní samospráva
3.
Základní škola Židlochovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Soukop Vladimír
veřejný
Vzdělávání a církve
4.
Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA
Miroslav Novák
veřejný
Místní samospráva
5.
Ivana Kohútová
 
soukromý
Další FO
6.
POHOřelický Divadelní Ansámbl POHODA o.s.
Helena Kloudová
soukromý
Sport, volnočasové aktivity a kultura
7.
Branišovická chasa, z.s.
Marek Sovka
soukromý
Sport, volnočasové aktivity a kultura
 

JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY

STARŠÍ JEDNÁNÍ


Starší verze jednacích řádů


neaktuální verze stanov a jednacích řádů