MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva PRV č.6 má vybrané projekty

7.7.2022 / 15:23 / Martin Braun

Letošní výzva vyhlášená v rámci Programu rozvoje venkova zná své podpořené projekty! 

Letošní výzva č. 6 z Programu rozvoje venkova byla rekordní

Vyhlášená byla od 15. března do 15. dubna a bylo odevzdáno 28 žádostí o dotaci ve 4 otevřených Fichích (oblastech).

Fiche 1, která cílí na podporu zemědělců, se těšila velké oblibě. Přišlo 8 žádostí o podporu. Z důvodu výše alokace na Fichi bylo podpořeno 5 žádostí.

Fiche 2 se zaměřuje na podporu nezemědělských subjektů. S celkem 10 žádostí bylo podpořeno 9 žadatelů.

Fiche 4 se věnuje zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh. Zde došly celkem 3 žádosti a z důvodu dostateční finanční alokace budou podpořeny všechny žádosti.

Fiche 6 se tematicky týká rozvoje vesnice a základních služeb. Zde došlo 7 žádostí a opět budou podpořeny všechny žádosti.

Z celkového počtu 28 žádostí, bude podpořeno 24 žádostí. Gratulujeme.
Bližší informace naleznete ZDE.