MAS Podbrněnsko, spolek

Postupy pro hodnocení projektů výzev MAS

Níže jsou zveřejněny Intetní postupy pro hodnocení projektů výzev MAS Podbrněnsko:

Operační program Zaměstnanost

Operačné program zaměstnanost nevyžaduje schválené Interní postupy. Způsob hodnocení, výběr projekt a další důležité informace jsou vždy uvedené v konkrétní výzvě MAS Podbrněnsko.

program rozvoje venkova

integrovaný regionální operační program

Verze 1.1 schválená Výkonnou radou ke dni 27. 9. 2018

Neplatné verze Interních postupů IROP

Verze 1.0 schválená Výkonnou radou ke dni 13. 3. 2017