MAS Podbrněnsko, spolek

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - KONTAKT!

NZUL@PODBRNENSKO.CZ, 702 282 365

NOVINKY

Nové strukturální a další fondy EU pro roky 2014 - 2020

15.5.2014

Přinášíme Vám prezentaci plnou informací o nových strukturálních a dalších fondech EU pro roky 2014-2020. Ke stažení zde

Akce pořádané s podporou MAS - programy

15.4.2014

Přinášíme Vám plán a programy jednotlivých akcí, které byly podpořeny v rámci tréninkové výzvy MAS Podbrněnsko určené na kulturní a vzdělávací akce v regionu.  Informace uvnitř článku…

Akce podpořené z tréninkové výzvy MAS

10.4.2014

Hodnotící komise MAS Podbrněnsko vybrala v rámci tréninkové výzvy z podaných žádostí subjekty, které získají dotační podporu. Bližší informace naleznete zde. Vybraní uchazeči budou informováni…

Vyhlášení tréninkové výzvy MAS Podbrněnsko

10.3.2014

MAS Podbrněnsko dne 10. 3. 2014 vyhlašuje dotační výzvu s cílem podpořit akce pro veřejnost realizované na území MAS Podbrněnska. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 31. 3. 2014 u…

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

3.3.2014

Konference pořádaná Regionální rozvojovou agenturou se zaměřením na zanedbané objekty, tzv. brownfields v jihomoravském regionu a možnosti jejich regenerace. V případě zájmu o tuto problematiku…

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a neziskové organizace

3.3.2014

Nadace Partnerství uspořádala dne 24.2.2014 seminář, na němž byly představeny možnosti CLLD, tedy principu, jímž se řídí i MAS. Prezentovány byly bilance výsledků z minulosti, ale především…

Valná hromada MAS 13.2.2014

14.2.2014

Dne 13. 2. 2014 se konala Valná hromada MAS. Program i prezentace z VH jsou dostupné zde (v přílohách), přikládáme i zápis z Dozorčí rady MAS. Zápis z VH bude brzy vystaven taktéž. Pilotní…

Výsledky dotazníkového šetření

14.2.2014

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření obyvatel území MAS Podbrněnsko, které probíhalo v měsíci listopadu a prosinci 2013. Výsledky ke stažení zde.

Bambiriáda 2014 v Ivančicích - zveme vás k účasti

12.2.2014

Pozvánka ke stažení.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

20.12.2013

Nejaktuálnější informace k OPPIK naleznete v přiložené prezentaci. Prezentace OPPIK (PPT)

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice III.


 

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí