MAS Podbrněnsko, spolek

Cílem projektu je společné vytvoření a rozvinutí územního akčního plánu v oblasti vzdělávání, v rámci kterého bude rozveden systém sdílení
a předávání aktivit. Realizace aktivit přispěje k dosažení cílů vzdělávací politiky v území.

MAP bude zpracováván pro správní obvod obce s rozšířenou působností Pohořelice, do kterého je zahrnuto 13 obcí (Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice).

PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP POHOŘELICE III JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Své podněty a připomínky k projektu můžete zasílat na adresu info@podbrnensko.cz.

Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice III
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023083
Realizace projektu: 1. 8. 2022 - 30. 11. 2023
Výše dotace: 1 869 000,00 Kč