MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Zemědělci diskutovali nad problémy rozvoje agrolesnictví

19.11.2018

Agrolesnictví lze definovat jako takové využití půdy, v němž jsou na stejné půdní jednotce pěstovány stromy v kombinaci se zemědělskou produkcí. Tato symbióza má řadu pozitivních efektů, a je tak…

Stromořadí ovocných dřevin zpříjemní cestu po cyklostezce

13.11.2018

Cyklostezku na okraji Přibic od pondělí 12. listopadu 2018 nově lemuje stromořadí složené z 30 kusů ovocných dřevin (třešně, švestky, moruše) a 5 lip srdčitých. V lokalitě nazývané Vinohrádky se do…

Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2019

9.11.2018

Řídicí skupina projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice na svém 2. zasedání Schválila Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019. Dne 8. 11. 2018 proběhlo v…

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TAČR

6.11.2018

Regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade a TAČR ve spolupráci s MAS Podbrněnsko si Vás dovolují pozvat na konzultační den, jehož cílem jsou individuální…

4. Zpráva o plnění integrované strategie

30.10.2018

4. Zpráva o plnění integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko byla schválena! Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, každého půl roku zpracovává tzv. Zprávu o…

Syndrom vyhoření a jeho prevence

24.10.2018

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení členové pracovních skupin, v rámci projektu pro vás připravujeme možnosti vzdělávání. Z jednání pracovních skupin vyplynul zájem o některá…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí