MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

5. Zpráva o plnění integrované strategie

27.2.2019

4. Zpráva o plnění integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko byla schválena!

Ozoboti pomáhají při výuce na základních školách

22.2.2019

Vzdělávácí aktivita "Prezentace IT ve výuce" organizovaná v rámci projektu MAP SO ORP Pohořelice II umožnila účastníkům seznámit se s novým a rychle se rozvíjejícím trendem ve výuce informatiky na…

Výzvy na podporu Komunitních center a Neformálního vzdělávání

15.1.2019

MAS Podbrněnsko pokračuje v rozvoji regionu a vyhlásila výzvy na podporu regionálních Komunitních center a na podporu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávní.

Nízkoprahové centrum VATA Židlochovice

20.12.2018

Víte, že v rámci regionu SO ORP Židlochovice funguje centrum pro děti a mládež VATA, které funguje jako místo pro trávení volného času, ale které je schopné zachytit náznaky problémů dětí, případně…

Pracovní skupiny projektu MAP SO ORP Pohořelice II jsou sestaveny

6.12.2018

Řídicí výboru projektu "Místní akční plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II" měl na svém prvním jednání konaném dne 6. listopadu 2018 mimo jiné za úkol ustanovit pracovní skupiny projektu a…

Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2019

4.12.2018

Zajímají Vás konrétní aktivity v sociálních služebách v regionu SO ORP Židlochovice v roce 2019? Nahlédněte do Akčního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019, který bych schválen…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí