MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

MAS Podbrněnsko podpoří příměstské tábory na Židlochovicku

20.10.2017

Na Židlochovicku MAS Podbrněnsko podpoří projekt na příměstské tábory. Město Židlochovice jakožto žadatel uspělo s tříletým projektem na pořádání příměstských táborů v několika obcích svého správního…

Kulatý stůl Strategického rámce ČR 2030

17.10.2017

Vláda České republiky (Odbor pro udržitelný rozvoj) ve spolupráci s Krajských úřadem Jihomoravského kraje pořádá 31. 10. 2017 od 14:00 do 17:00 Kulatý stůl k implementaci Strategického rámce Česká…

Národní dotační tituly MMR

17.10.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 16. 10. 2017 vyhlásilo Národní dotační tituly pro rok 2018. Cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Předpokládá se participaci…

Den malých obcí

17.10.2017

Svaz měst a obcí pořádá Den malých obcí, jedná se o odbornou konferenci určenou starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří mají možnost setkat se zde s představiteli…

Infopanel pro žřizovatele

13.10.2017

Krajské pracoviště NIDV v Brně pořádání vzdělvací program názvem Infopanel pro zřizovatele. Cílem této akce je poskytnout důležité informace zřizovatelům škol a školských zařízení z Jihoravského…

Podpora spolupráce formálního a neformálního vzdělávání

3.10.2017

Zaměstnanci MAS Podbrněnsko připravili společně s mateřskými a základními školami z regionu projekt s názvem Podpora spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v MAS Podbrněnsko.…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


plánování soc. služeb pro orp židlochovice


MAP SO ORP Pohořelice II.

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí