MAS Podbrněnsko, spolek

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE mas!

Z provozních důvodů bude Kancelář MAS Podbrněnsko v dnech 25. 5. až 27. 5. uzavřena. Jednotliví pracovníci ovšem budou dostupní na svých telefonech a emailech, tedy zaměstnanci Kanceláře MAS budou fungovat nadále - KONTAKT.

Velice se Vám omlouváme za případné komplikace.

NOVINKY

Jak na Program rozvoje obce?

23.7.2020

K úspěšnému podání žádosti o dotaci je důležité mít zpracovaný Program rozvoje obce. Jakým způsobem ho vytvořit tak, aby sloužil k efektivnímu řízení obce?

Výzva MŽP - Výsadba stromů v obcích

9.7.2020

Ministerstvo životního prostředí podporuje komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní…

Podbrněnsko sobě!

11.6.2020

Jste regionální podnikatel/znáte někoho šikovného z okolí? Pojďme společně podpořit lokální ekonomiku! Připojte se zdarma do celorepublikové platformy. Více dále...

Semináře MAS Podbrněnsko - květen a červen 2020

11.5.2020

Odkládané semináře k Výzvám MAS Podbrněnsko a Šablonám III. Více informací v článku...

Šablony II - termíny pro prodloužení realizace projektů

7.5.2020

MŠMT vydalo inforamce, jaké budou maximální lhůty, o které bude možné prodloužit realizaci projektů Šablony II v souvislosti s mimořádnými opatřeními a nouzovým stavem v ČR. 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA OBNOVU VESNIC A PRO NEZEMĚDĚLCE

5.5.2020

Nová výzva na podporu činnosti nezemědělských subjektů a na podporu veřejných prostranství, MŠ a ZŠ, kulturních památek a kulturní a spolkové činnosti ve venkovských oblastech za více než 13 mil. Kč.…

Vzdělávání doma s Univerzitou třetího věku MUNI

15.4.2020

Lektoři a odborníci Masarykovy univerzity připravili online vzdělávání napříč různými oblastmi, které jsou průběžně aktualizovány. 

Šablony II - úprava výzvy

8.4.2020

Řídicí orgán OP VVV upravil výzvu č. 063 - Šablony II v souvislosti s možností prodloužením realizace projektů z důvodů mimořádných opatření - COVID 19.

Vyhlášení výzev pro školy, sociální služby a neformální vzdělávání IROP

6.4.2020

Vyhlášeny 3 nové výzvy na podporu základního a středního vzdělávání, sociální služeb a neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání, za více než 13 mil. Kč.

Realizace projektů OP Z v době nouzového stavu v ČR

6.4.2020

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost informuje o realizaci aktivit a způsobilosti výdajů projektů v době nouzového stavu ČR.

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí