MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

DŮLEŽITÉ: STAV STRATEGIE MAS PODBRNĚNSKO

1.11.2015

V současnosti pracujeme na dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko (dále SCLLD). Konečně byly vydány všechny metodické pokyny důležité pro to, abychom mohli…

Vyhodnocení sběru projektových záměrů

31.10.2015

V průběhu několika minulých měsíců probíhal sběr projektových záměrů z území regionu Podbrněnska. V současné chvíli byla tato aktivita ukončena a my Vám zde prezentujeme zásobík projektů, který je…

Sbíráme projektové záměry na období 2016-2022

8.6.2015

V současné době se připravujeme na nové dotační období, které v průběhu tohoto roku započne. Abychom zbytečně neztráceli čas, rádi bychom požádali ty z vás, kteří do budoucna uvažují o využití dotací…

MAS Podbrněnsko pomůže s rozvojem školství na Pohořelicku

29.5.2015

V odpoledních hodinách dne 25.5.2015 sezvalo město Pohořelice a  MAS zástupce škol, školských zařízení a představitele obcí z regionu ORP Pohořelice k jednání na téma Místních akčních plánů (MAP…

MMR vyhlašuje výzvu na podporu výstavby komunitních domů seniorů

29.5.2015

MMR vyhlašuje výzvu na podpory výstavby Komunitních domů seniorů.  „Podpora výstavby podporovaných bytů“. Na program je pro letošní roky vyhrazeno 160 mil. Kč. Stručný popis a informace…

Nabídka tvorby Programu rozvoje obcí prostřednictvím MAS

7.5.2015

Místní akční skupina Podbrněnsko nabízí svým členským obcím novou službu a tou je zpracování strategického koncepčního rozvojového dokumentu - Programu rozvoje obce. Strategie postihuje řadu témat a…

Školení pro žadatele MAS – 19.3.2015, Židlochovice

5.5.2015

Ve čtvrtek 19.3.2015 uspořádala MAS Podbrněnsko v budově městského úřadu v Židlochovicích školení pro zájemce o dotace MAS. Toto školení pro nás připravila společnost Grantedu. Dvě desítky…

Avízo výzev OPŽP 2014-2020

29.4.2015

Na stránce http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/796/avizo-vyzev-2014-2020/ jsou zveřejněny aktuální informace k výzvám plánovaným pro rok 2015. Kromě harmonogramu a stručného  popisu…

Školení MAS na veřejné zakázky

22.4.2015

MAS Podbrněnsko zorganizovala dne 14. 4. 2015 školení zaměřené na téma veřejných zakázek. Školení bylo vedeno jednou z předních odbornic na tuto tematiku, Mgr. Farkačovou. Účast na školení…

Brožura Evropské fondy 2014–2020

30.3.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo brožuru Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi. Poskytuje základní vhled do problematiky evropských fondů nastávajícího programového období 2014–2020.…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí