MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2021

5.2.2021

V lednu byly Radou Jihomoravského kraje schváleny dotační programy na rok 2021. Unitř článku naleznou zájemci o krajskou dotaci přehled dotačních programů, užitečné odkazy a důležité informace…

Výzva PRV v roce 2021

2.2.2021

V březnu budeme vyhlašovat již pátou výzvu PRV s celkovou výší alokace přesahující 8 mil. Kč! Připravili jsme pro vás Avízo výzvy, kde se dozvíte její bližší zaměření a možnosti, na které výdaje lze…

9. Zpráva o plnění integrované strategie je schválena

26.1.2021

Zajímá Vás realizace Strategie MAS Podbrněnsko, jak se nám daří naplňovat stanovené cíle a čerpat finanční prostředky skrze projekty ve výzvách MAS? Uvnitř článku se dozvíte více...

Spolufinancování projektů EU na období 2021-2027

18.1.2021

Základní informace o pravidlech spolufinancování projektů z EU v novém období 2021-2027.

Komunitní plánování sociálních služeb na Židlochovicku

6.1.2021

Spolupráce města Židlochovice a MAS Podbrněnsko na komunitním plánování sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice pokračuje i po ukončení projektu loni v lednu...

Modernizační fond na obnovu energetiky včetně komunitní

17.12.2020

Státní fond životního prostředí vypsal předregistrační Výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci programu 2 (RES+) Modernizačního fondu, který bude disponovat zhruba 60 - 80 mld. Kč.…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí