MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Výzva MŽP - Výsadba stromů v obcích

9.7.2020

Ministerstvo životního prostředí podporuje komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní…

Podbrněnsko sobě!

11.6.2020

Jste regionální podnikatel/znáte někoho šikovného z okolí? Pojďme společně podpořit lokální ekonomiku! Připojte se zdarma do celorepublikové platformy. Více dále...

Semináře MAS Podbrněnsko - květen a červen 2020

11.5.2020

Odkládané semináře k Výzvám MAS Podbrněnsko a Šablonám III. Více informací v článku...

Šablony II - termíny pro prodloužení realizace projektů

7.5.2020

MŠMT vydalo inforamce, jaké budou maximální lhůty, o které bude možné prodloužit realizaci projektů Šablony II v souvislosti s mimořádnými opatřeními a nouzovým stavem v ČR. 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA OBNOVU VESNIC A PRO NEZEMĚDĚLCE

5.5.2020

Nová výzva na podporu činnosti nezemědělských subjektů a na podporu veřejných prostranství, MŠ a ZŠ, kulturních památek a kulturní a spolkové činnosti ve venkovských oblastech za více než 13 mil. Kč.…

Vzdělávání doma s Univerzitou třetího věku MUNI

15.4.2020

Lektoři a odborníci Masarykovy univerzity připravili online vzdělávání napříč různými oblastmi, které jsou průběžně aktualizovány. 

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí