MAS Podbrněnsko, spolek

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE mas!

Z provozních důvodů bude Kancelář MAS Podbrněnsko v dnech 25. 5. až 27. 5. uzavřena. Jednotliví pracovníci ovšem budou dostupní na svých telefonech a emailech, tedy zaměstnanci Kanceláře MAS budou fungovat nadále - KONTAKT.

Velice se Vám omlouváme za případné komplikace.

NOVINKY

Výsledek hodnocení výzvy č. 9 IROP

30.7.2021

Všechny projekty z výzvy č. 9 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava II byly předány na Závěrečné ověření způsobilosti projektů na Centrum pro regionální rozvoj. 

Změna výzvy PRV č. 5

27.7.2021

Změna termínu registrace na Regionální odbor SZIF  výzvy PRV č. 5 MAS Podbrněnsko, spolek.

Transparentní účet – LEADER obnova MAS Jižní Slovácko

27.7.2021

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. organizuje sbírku na podporu regionu zasaženého tornádem. Ve sbírce se podařilo vybrat již přibližně 1 mil. Kč. Všechny prostředky budou…

Indiánská vesnička v Unkovicích

7.7.2021

Díky podpoře MAS Podbrněnsko výzvou Malé projekty v MASce 2019 vznikla v Unkovicích výjimečná indiánská vesnička, kterou realizoval spolek Unkovický polníček, z.s.

Univerzitní projekt na území MAS Podbrněnsko

22.6.2021

Univerzitní projekt na území MAS pokračuje. Čemu se věnuje, proč probíhá právě u nás a více se dozvíte v článku.

Příprava výzvy č. 10 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III

15.6.2021

V současné chvíli MAS připravuje poslední výzvu z Programového rámce IROP v období 2014-2020, a to na Udržitelnou a bezpečnou dopravu, což je ideální chvíle pro přípravu Vašich projektů...

Výzva IROP na podporu sociálních služeb

11.6.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo skrze IROP (REACT-EU) průběžnou výzvu na podporu poskytovatelů sociálních služeb, ve které je přibližně 2,4 mld. Kč na na zkvalitnění a zajištění…

Regionální značka Brněnsko předala certifikáty

3.6.2021

Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® předala certifikáty a proběhl i první jarmark výrobků!

Návštěva studentů v MAS Podbrněnsko

21.5.2021

Navštívili nás studenti geografie Masarykovy univerzity! Více o setkání a univerzitním projektu ve článku.

Seminář pro žadatele PRV výzvy č. 5

11.5.2021

Ve čtvrtek 13. 5. 2021 se uskuteční seminář pro všechny zájemce o možnost čerpání dotace z aktuální výzvy Programu rozvoje venkova. 

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí