MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Dotazník k Nové strategii MAS Podbrněnsko

6.4.2021

Zapojte se do dotazníkového šetření a pomozte nám rozvíjet území MAS Podbrněnsko! 

Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko - ČR 2021

16.3.2021

Plánujete malý neinvestiční projekt ve spolupráci se zahraničním partnerem z Rakouska? Potom je Fond malých projektů CZ-A určen přímo pro Vás.

Schválení standardizace MAS pro období 2021-2027

12.3.2021

MAS Podbrněnsko prošla schválením standardizace MAS.

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb jaro 2021

10.3.2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo celkem 6 nových výzev na podporu poskytovatelů sociálních služeb z oblasti investic a neinvestic. Zároveň v rámci REACT-EU (investiční nástroj s účelem…

Fond malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

5.3.2021

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 7. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých…

Seminář pro příjemce PRV výzvy č. 4

25.2.2021

Ve čtvrtek, 4. března 2021 se uskuteční online seminář pro příjemce výzvy PRV č. 4 zaměřený na realizační fázi projektů.

Revitalizace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

22.2.2021

SFPI vyhlásilo výzvu na podporu revitalizace brownfieldů, které budou sloužit pro nepodnikatelské činnosti. 

Den otevřených dveří v Regionálním dobrovolnickém centru

18.2.2021

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje pořádá online Den otevřených dvěří a přináší témata spojená s dobrovolnictvím v regionech a možností jejich financování.

Cizinci ve školách - kde hledat pomoc?

17.2.2021

Řešíte začlenění cizinců ve vaší škole? nezisková organizace META připravila pro tyto situace informační semináře a metodiku, která vám pomůže v těchto nových situacích. Na semináři se dozvíte, jak s…

Regionální značka Brněnsko

15.2.2021

Na druhém veřejném online setkání se zástupci jihomoravských MASek byl schválen název regionální značky - seznamte se s regionální značkou Brněnsko, originální produkt! 

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí