MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

7. Zpráva o plnění Strategie

25.2.2020

Jak plní MAS Podbrněnsko stanovenou Strategie? Jsou čerpány prostředky skrze projekty? Podívejte se na již v pořadí 7. Zprávu o plnění Integrované strategie...

Navýšení alokace MAS Podbrněnsko v PRV

14.2.2020

MAS Podbrněnsko získalo navíc dalších 10,8 mil. Kč do programového rámce PRV! 

Připravované výzvy Jaro 2020

14.2.2020

MAS Podbrněnsko chystá na jaře roku 2020 vyhlásit 4 výzvy, které budou podporovat velké množství různých oblastí a aktivit. V článku naleznete více informací o těchto výzvách...

Charity day – pomáháme společnou cestou 23.5.2020

13.2.2020

Schválen Komunitní plán sociálních služeb na SO ORP Židlochovice na období 2020-2023

20.12.2019

Rada města Židlochovice i Zastupitelstvo města Židlochovice schválilo nový Strategický dokument v oblasti sociálních služeb na období 2020-2023. Více informací v článku...

Zasedání Řídicí skupiny a schválení Komunitního plánu

3.12.2019

Řídicí skupina projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice schválila na svém zasedání 28. 11. 2019 dokument Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice. 

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí