MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Seminář k výzvě č. 10 IROP

13.9.2021

Připomínáme, že již zítra proběhne seminář pro žadatele k poslední IROP výzvě MAS. Pokud plánujete podat projekt, neváhejte a přihlaste se ještě dnes....

Uzavření kanceláře MAS Podbrněnsko

30.8.2021

Z provozních důvodů bude Kancelář MAS Podbrněnsko v dnech 6. 9. až 8. 9. uzavřena. Jednotliví pracovníci ovšem budou dostupní na svých telefonech a emailech, tedy zaměstnanci Kanceláře MAS budou…

Dnes byla vyhlášena očekávaná výzva č. 10 IROP

23.8.2021

Dnes, 23. 8. 2021, ve 12:00 byla vyhlášena výzva č. 10 MAS Podbrněnsko - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III. Rovněž je již možné podávat žádosti o podporu. Více v článku...

Připomínkování koncepční části SCLLD Mas Podbrněnsko 2021-2027

17.8.2021

Vrcholí příprava koncepční části nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 a je k dispozici pro Vaše připomínky...

Výzva č. 10 IROP Udržitelná a bezpečná doprava III bude vyhlášena dříve

13.8.2021

Pracovníkům kanceláře MAS Podbrněnsko se podařilo ve velmi krátké době připravit a nechat schválit výzvu č. 10 MAS Podbrněnsko - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III. Díky tomu můžeme výzvu…

10. Zpráva o plnění integrované strategie

11.8.2021

Zajímá Vás realizace Strategie MAS Podbrněnsko, jak se nám daří naplňovat stanovené cíle a čerpat finanční prostředky skrze projekty ve výzvách MAS? Uvnitř článku se dozvíte více...

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury

3.8.2021

Chcete podpořit sportovní zázemí ve Vaší obci? Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu Kabina 2021 na podporu vybudování či rekonstrukci sportovních zařízení, včetně jejich zázemí a budování…

Výsledek hodnocení výzvy č. 9 IROP

30.7.2021

Všechny projekty z výzvy č. 9 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava II byly předány na Závěrečné ověření způsobilosti projektů na Centrum pro regionální rozvoj. 

Změna výzvy PRV č. 5

27.7.2021

Změna termínu registrace na Regionální odbor SZIF  výzvy PRV č. 5 MAS Podbrněnsko, spolek.

Transparentní účet – LEADER obnova MAS Jižní Slovácko

27.7.2021

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. organizuje sbírku na podporu regionu zasaženého tornádem. Ve sbírce se podařilo vybrat již přibližně 1 mil. Kč. Všechny prostředky budou…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí