MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Cizinci ve školách - kde hledat pomoc?

17.2.2021

Řešíte začlenění cizinců ve vaší škole? nezisková organizace META připravila pro tyto situace informační semináře a metodiku, která vám pomůže v těchto nových situacích. Na semináři se dozvíte, jak s…

Regionální značka Brněnsko

15.2.2021

Na druhém veřejném online setkání se zástupci jihomoravských MASek byl schválen název regionální značky - seznamte se s regionální značkou Brněnsko, originální produkt! 

Webinář UDRŽITELNÁ ENERGETIKA – finance a příležitosti pro města

12.2.2021

Zajímáte se o udržitelnou energetiku, rádi byste v obci začali řešit energetickou situaci skrze komunitu a hledáte i finanční zdroje na tuto oblast? 

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2021

5.2.2021

V lednu byly Radou Jihomoravského kraje schváleny dotační programy na rok 2021. Unitř článku naleznou zájemci o krajskou dotaci přehled dotačních programů, užitečné odkazy a důležité informace…

Výzva PRV v roce 2021

2.2.2021

V březnu budeme vyhlašovat již pátou výzvu PRV s celkovou výší alokace přesahující 8 mil. Kč! Připravili jsme pro vás Avízo výzvy, kde se dozvíte její bližší zaměření a možnosti, na které výdaje lze…

9. Zpráva o plnění integrované strategie je schválena

26.1.2021

Zajímá Vás realizace Strategie MAS Podbrněnsko, jak se nám daří naplňovat stanovené cíle a čerpat finanční prostředky skrze projekty ve výzvách MAS? Uvnitř článku se dozvíte více...

Spolufinancování projektů EU na období 2021-2027

18.1.2021

Základní informace o pravidlech spolufinancování projektů z EU v novém období 2021-2027.

Komunitní plánování sociálních služeb na Židlochovicku

6.1.2021

Spolupráce města Židlochovice a MAS Podbrněnsko na komunitním plánování sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice pokračuje i po ukončení projektu loni v lednu...

Modernizační fond na obnovu energetiky včetně komunitní

17.12.2020

Státní fond životního prostředí vypsal předregistrační Výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci programu 2 (RES+) Modernizačního fondu, který bude disponovat zhruba 60 - 80 mld. Kč.…

Evropské fondy v ČR po roce 2020

3.12.2020

Základní informace a pozvánka na konferenci o dotacích z EU v novém programovém období 2021 až 2027.

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí