MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Podbrněnsko sobě!

11.6.2020

Jste regionální podnikatel/znáte někoho šikovného z okolí? Pojďme společně podpořit lokální ekonomiku! Připojte se zdarma do celorepublikové platformy. Více dále...

Semináře MAS Podbrněnsko - květen a červen 2020

11.5.2020

Odkládané semináře k Výzvám MAS Podbrněnsko a Šablonám III. Více informací v článku...

Šablony II - termíny pro prodloužení realizace projektů

7.5.2020

MŠMT vydalo inforamce, jaké budou maximální lhůty, o které bude možné prodloužit realizaci projektů Šablony II v souvislosti s mimořádnými opatřeními a nouzovým stavem v ČR. 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA OBNOVU VESNIC A PRO NEZEMĚDĚLCE

5.5.2020

Nová výzva na podporu činnosti nezemědělských subjektů a na podporu veřejných prostranství, MŠ a ZŠ, kulturních památek a kulturní a spolkové činnosti ve venkovských oblastech za více než 13 mil. Kč.…

Vzdělávání doma s Univerzitou třetího věku MUNI

15.4.2020

Lektoři a odborníci Masarykovy univerzity připravili online vzdělávání napříč různými oblastmi, které jsou průběžně aktualizovány. 

Šablony II - úprava výzvy

8.4.2020

Řídicí orgán OP VVV upravil výzvu č. 063 - Šablony II v souvislosti s možností prodloužením realizace projektů z důvodů mimořádných opatření - COVID 19.

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí