MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Šablony II - úprava výzvy

8.4.2020

Řídicí orgán OP VVV upravil výzvu č. 063 - Šablony II v souvislosti s možností prodloužením realizace projektů z důvodů mimořádných opatření - COVID 19.

Vyhlášení výzev pro školy, sociální služby a neformální vzdělávání IROP

6.4.2020

Vyhlášeny 3 nové výzvy na podporu základního a středního vzdělávání, sociální služeb a neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání, za více než 13 mil. Kč.

Realizace projektů OP Z v době nouzového stavu v ČR

6.4.2020

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost informuje o realizaci aktivit a způsobilosti výdajů projektů v době nouzového stavu ČR.

Start programu Antivirus na podporu zaměstnanosti

6.4.2020

Dnes ve 12:00 spustí MPSV dotační program Antivirus na podporu zaměstnanosti v souvislosti s mimořádným stavem v ČR. Více informací v článku.

Podrobné informace k Šablonám III

3.4.2020

Slíbené podrovné infomrace k výzvě č. 80 OP VVV - ŠABLONY III.

Šablony III pro ZŠ a MŠ

31.3.2020

OP VVV dnes vyhlásilo již třetí kolo zjednodušených projektu, tzv. ŠABLONY III, pro Základní školy a Mateřšké školy.

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí