MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Výzvy OP Životní prostředí

30.10.2017

Operanční program Životní prostředí vyhlásil balík výzev zaměřených na různé aktivity, například protipovodňová opatření a povodňové plány,zdroje pitné vody a vodovodní řady, hospodaření s vodou a…

Výzva Cyklistické stezky a Místní komunikace

30.10.2017

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil 2 výzvy na podporu a rozvoj dopravní infrastruktrury, konkrétně na rozvoj místních komunikací a cyklistických stezek: CYKLOSTEZKY Příspěvěk je možné…

Fond malých projektů

24.10.2017

V rámci programu Interreg V-A Rakousko - ČR se dne 7. 11. 2017 od 10:00 uskuteční seminář pro žadatele v tomto programu, konkrétně seminář pro FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Fond malých projektů (dále…

Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi

20.10.2017

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s městem Olešnice pořádá 31. 10. 2017 seminář spojený s exkurzí Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizací. Akce je určena pro obce a cílem semináře je…

MAS Podbrněnsko podpoří příměstské tábory na Židlochovicku

20.10.2017

Na Židlochovicku MAS Podbrněnsko podpoří projekt na příměstské tábory. Město Židlochovice jakožto žadatel uspělo s tříletým projektem na pořádání příměstských táborů v několika obcích svého správního…

Kulatý stůl Strategického rámce ČR 2030

17.10.2017

Vláda České republiky (Odbor pro udržitelný rozvoj) ve spolupráci s Krajských úřadem Jihomoravského kraje pořádá 31. 10. 2017 od 14:00 do 17:00 Kulatý stůl k implementaci Strategického rámce Česká…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí