MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

27.6.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 19. 6. 2017 vyhlásilo výzvu v Dotačním titulu č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Cílem dotačního titulu je rozvíjet sportovní infrastrukturu škol ve…

Výzva MŠMT Budování kapacit pro rozvoj škol II

22.6.2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II, jejímž cílem je podpora formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a…

Prezentace činnosti MAS - dopis z Ministerstva zahraničí

13.6.2017

Na konci měsíce května probíhal v gruzínském Batumi seminář pro země takzvaného Východního partnerství, kde šest států na východ od EU diskutovalo příklady dobré praxe ze zemí Evropské unie.…

Aktuality k výzvám MAS Podbrněnsko

13.6.2017

Vážení členové, přátelé MAS i návštěvníci našich stránek, rádi bychom Vás informovali o aktuálních informacích, které se týkají výzev MAS Podbrněnsko, spolek. UKONČENÉ VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO: V…

Výzva MAS Prorodinná opatření II.

26.5.2017

MAS Podbrněnsko vyhlašuje dne 26. 5. v 8:00 hodin 2. výzvu na prorodinná opatření financovaná z Operačního programu zaměstnanost. Výzva je zaměřena především na aktivity zaměřující se na podporu…

Podpora plavání na základních školách

24.5.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“. Tento program si klade za cíl podpořit výuku…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí