MAS Podbrněnsko, spolek

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - KONTAKT!

NZUL@PODBRNENSKO.CZ, 702 282 365

 
 

NOVINKY

Aktuality k výzvám MAS Podbrněnsko

13.6.2017

Vážení členové, přátelé MAS i návštěvníci našich stránek, rádi bychom Vás informovali o aktuálních informacích, které se týkají výzev MAS Podbrněnsko, spolek. UKONČENÉ VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO: V…

Výzva MAS Prorodinná opatření II.

26.5.2017

MAS Podbrněnsko vyhlašuje dne 26. 5. v 8:00 hodin 2. výzvu na prorodinná opatření financovaná z Operačního programu zaměstnanost. Výzva je zaměřena především na aktivity zaměřující se na podporu…

Podpora plavání na základních školách

24.5.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“. Tento program si klade za cíl podpořit výuku…

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině

15.5.2017

Jihomoravský kraj vyhlásil nový dotační titul Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje pro rok 2017. Účelem dotačního titulu je zlepšení technického…

Podpora pro NNO

12.5.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje druhou výzvu v roce 2017 na podporu neziskových organizací. Cíle výzvy je: Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb …

Místo, kde žijeme

24.4.2017

Oživte svvoji obce a sousedské vztahy v obci. Nadace Via vyhlásila 11. ročník programu Místo, kde žijeme.  Nadace Via: "Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce…

Dotační podpora malotřídních škol

21.4.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“.…

Infopanel pro zřizovatele

19.4.2017

Národní institut dalšího vzdělávání pořádá v úterý 16. 5. 2017 od 9:00 do 13:00 Infopanel pro zřizovatele MŠ a ZŠ. Jedná se o odborně zaměřený seminář na akční plánování a strategické řízení ve…

Komunitní plánování sociálních služeb v SO ORP Židlochovice

17.4.2017

MAS Podbrněnsko uspěla s projektem Komunitního plánování sociálních služeb v SO ORP Židlochovice. Cílem tohoto projektu je vytvořit kvalitní rozvojové dokumenty v oblasti sociálních služeb …

Školení pro žadatele výzvy č.1 Udržitelná a bezpečná doprava

6.4.2017

Práce se systémem MS2014+, způsob hodnocení a výběru projetků a specifika Výzvy č. 1 IROP Udržitelná a bezpečná doprava... Nejen tato témata byla představena na Školení pro žadatele ve výzvě MAS…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice III.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí