MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Školení pro žadatele výzvy č.1 Udržitelná a bezpečná doprava

6.4.2017

Práce se systémem MS2014+, způsob hodnocení a výběru projetků a specifika Výzvy č. 1 IROP Udržitelná a bezpečná doprava... Nejen tato témata byla představena na Školení pro žadatele ve výzvě MAS…

Hlasová hygiena

3.4.2017

"Hlas je zrcadlem duševního stavu. Ovlivňuje jej únava, stres, fyzická nepohoda, jakékoliv napětí, vlhkost vzduchu, teplota vzduchu, hydratace těla...." V pondělí 20. března se konala další…

Proběhl seminář pro žadatele OPZ

31.3.2017

Ve středu 29. 3. proběhl seminář pro žadatele ve výzvě číslo 1 OPZ na prorodinná opatření. Prezentace, která je přiložena zde, byla zaměřena na popis práce se systémem ISKP, přes který se projektové…

Proběhl první seminář pro žadatele o dotaci

30.3.2017

Kancelář MAS Podbrněnsko uspořádala v úterý 28. března 2017 seminář pro žadatele o dotaci v rámci aktuálně vyhlášené výzvy MAS PRV č. 1. Žadatelé byli informováni o jednotlivých oblastech podpory,…

Výzva pro územní samosprávné celky

23.3.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Operační program Zaměstnanost) vypsalo výzvu pro pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Cílem výzvy je optimalizovat procesy…

Vyhlášení výzvy na prorodinná opatření

23.3.2017

MAS Podbrněnsko vyhlašuje dne 27.3. v 8:00 hodin výzvu na prorodinná opatření financovaná z Operačního programu zaměstnanost. Výzva je zaměřena především na aktivity zaměřující se na podporu rodin s…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí