MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Vyhlášeny dotační tituly z MMR na rok 2016 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

12.11.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádostí o dotace v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova…

Jednání o projektech spolupráce s MAS z našeho okolí

6.11.2015

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 jsme se zúčastnili jednání s dalšími dvěma MASkami, které působí okolo Brna – MAS Slavkovské Bojiště a MAS Bobrava. Účelem schůzky bylo předjednání projektů spolupráce, na…

DŮLEŽITÉ: STAV STRATEGIE MAS PODBRNĚNSKO

1.11.2015

V současnosti pracujeme na dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko (dále SCLLD). Konečně byly vydány všechny metodické pokyny důležité pro to, abychom mohli…

Vyhodnocení sběru projektových záměrů

31.10.2015

V průběhu několika minulých měsíců probíhal sběr projektových záměrů z území regionu Podbrněnska. V současné chvíli byla tato aktivita ukončena a my Vám zde prezentujeme zásobík projektů, který je…

Sbíráme projektové záměry na období 2016-2022

8.6.2015

V současné době se připravujeme na nové dotační období, které v průběhu tohoto roku započne. Abychom zbytečně neztráceli čas, rádi bychom požádali ty z vás, kteří do budoucna uvažují o využití dotací…

MAS Podbrněnsko pomůže s rozvojem školství na Pohořelicku

29.5.2015

V odpoledních hodinách dne 25.5.2015 sezvalo město Pohořelice a  MAS zástupce škol, školských zařízení a představitele obcí z regionu ORP Pohořelice k jednání na téma Místních akčních plánů (MAP…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


plánování soc. služeb pro orp židlochovice


MAP SO ORP Pohořelice II.

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí