MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Akce pořádané s podporou MAS - programy

15.4.2014

Přinášíme Vám plán a programy jednotlivých akcí, které byly podpořeny v rámci tréninkové výzvy MAS Podbrněnsko určené na kulturní a vzdělávací akce v regionu.  Informace uvnitř článku…

Akce podpořené z tréninkové výzvy MAS

10.4.2014

Hodnotící komise MAS Podbrněnsko vybrala v rámci tréninkové výzvy z podaných žádostí subjekty, které získají dotační podporu. Bližší informace naleznete zde. Vybraní uchazeči budou informováni…

Vyhlášení tréninkové výzvy MAS Podbrněnsko

10.3.2014

MAS Podbrněnsko dne 10. 3. 2014 vyhlašuje dotační výzvu s cílem podpořit akce pro veřejnost realizované na území MAS Podbrněnska. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 31. 3. 2014 u…

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

3.3.2014

Konference pořádaná Regionální rozvojovou agenturou se zaměřením na zanedbané objekty, tzv. brownfields v jihomoravském regionu a možnosti jejich regenerace. V případě zájmu o tuto problematiku…

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a neziskové organizace

3.3.2014

Nadace Partnerství uspořádala dne 24.2.2014 seminář, na němž byly představeny možnosti CLLD, tedy principu, jímž se řídí i MAS. Prezentovány byly bilance výsledků z minulosti, ale především…

Valná hromada MAS 13.2.2014

14.2.2014

Dne 13. 2. 2014 se konala Valná hromada MAS. Program i prezentace z VH jsou dostupné zde (v přílohách), přikládáme i zápis z Dozorčí rady MAS. Zápis z VH bude brzy vystaven taktéž. Pilotní…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


plánování soc. služeb pro orp židlochovice


MAP SO ORP Pohořelice II.

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí