MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Národní dotační tituly MMR

17.10.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 16. 10. 2017 vyhlásilo Národní dotační tituly pro rok 2018. Cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Předpokládá se participaci…

Den malých obcí

17.10.2017

Svaz měst a obcí pořádá Den malých obcí, jedná se o odbornou konferenci určenou starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří mají možnost setkat se zde s představiteli…

Infopanel pro žřizovatele

13.10.2017

Krajské pracoviště NIDV v Brně pořádání vzdělvací program názvem Infopanel pro zřizovatele. Cílem této akce je poskytnout důležité informace zřizovatelům škol a školských zařízení z Jihoravského…

Podpora spolupráce formálního a neformálního vzdělávání

3.10.2017

Zaměstnanci MAS Podbrněnsko připravili společně s mateřskými a základními školami z regionu projekt s názvem Podpora spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v MAS Podbrněnsko.…

Aktualizace Strategického rámce MAP

12.9.2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pohořelice dne 7. 9. 2017 zasedal Řídící výbor. Jedním z velice podstatných bodů jednání bylo schválení aktualizace Strategického rámce MAP…

Výzvy č. 69 OP ŽP - odpadové hospodářství

6.9.2017

Operační program Životní prostředí 1. 9. 2017 vyhlásil výzvu č. 69, jejímž cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


plánování soc. služeb pro orp židlochovice


MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí