MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

27.6.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 19. 6. 2017 vyhlásilo výzvu v Dotačním titulu č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Cílem dotačního titulu je rozvíjet sportovní infrastrukturu škol ve…

Výzva MŠMT Budování kapacit pro rozvoj škol II

22.6.2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II, jejímž cílem je podpora formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a…

Prezentace činnosti MAS - dopis z Ministerstva zahraničí

13.6.2017

Na konci měsíce května probíhal v gruzínském Batumi seminář pro země takzvaného Východního partnerství, kde šest států na východ od EU diskutovalo příklady dobré praxe ze zemí Evropské unie.…

Aktuality k výzvám MAS Podbrněnsko

13.6.2017

Vážení členové, přátelé MAS i návštěvníci našich stránek, rádi bychom Vás informovali o aktuálních informacích, které se týkají výzev MAS Podbrněnsko, spolek. UKONČENÉ VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO: V…

Výzva MAS Prorodinná opatření II.

26.5.2017

MAS Podbrněnsko vyhlašuje dne 26. 5. v 8:00 hodin 2. výzvu na prorodinná opatření financovaná z Operačního programu zaměstnanost. Výzva je zaměřena především na aktivity zaměřující se na podporu…

Podpora plavání na základních školách

24.5.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“. Tento program si klade za cíl podpořit výuku…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


plánování soc. služeb pro orp židlochovice


MAP SO ORP Pohořelice II.

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí