MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Kulatý stůl Strategického rámce ČR 2030

17.10.2017

Vláda České republiky (Odbor pro udržitelný rozvoj) ve spolupráci s Krajských úřadem Jihomoravského kraje pořádá 31. 10. 2017 od 14:00 do 17:00 Kulatý stůl k implementaci Strategického rámce Česká…

Národní dotační tituly MMR

17.10.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 16. 10. 2017 vyhlásilo Národní dotační tituly pro rok 2018. Cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Předpokládá se participaci…

Den malých obcí

17.10.2017

Svaz měst a obcí pořádá Den malých obcí, jedná se o odbornou konferenci určenou starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří mají možnost setkat se zde s představiteli…

Infopanel pro žřizovatele

13.10.2017

Krajské pracoviště NIDV v Brně pořádání vzdělvací program názvem Infopanel pro zřizovatele. Cílem této akce je poskytnout důležité informace zřizovatelům škol a školských zařízení z Jihoravského…

Podpora spolupráce formálního a neformálního vzdělávání

3.10.2017

Zaměstnanci MAS Podbrněnsko připravili společně s mateřskými a základními školami z regionu projekt s názvem Podpora spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v MAS Podbrněnsko.…

Aktualizace Strategického rámce MAP

12.9.2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pohořelice dne 7. 9. 2017 zasedal Řídící výbor. Jedním z velice podstatných bodů jednání bylo schválení aktualizace Strategického rámce MAP…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


plánování soc. služeb pro orp židlochovice


MAP SO ORP Pohořelice II.

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí