MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Výzva MAS Prorodinná opatření II.

26.5.2017

MAS Podbrněnsko vyhlašuje dne 26. 5. v 8:00 hodin 2. výzvu na prorodinná opatření financovaná z Operačního programu zaměstnanost. Výzva je zaměřena především na aktivity zaměřující se na podporu…

Podpora plavání na základních školách

24.5.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“. Tento program si klade za cíl podpořit výuku…

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině

15.5.2017

Jihomoravský kraj vyhlásil nový dotační titul Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje pro rok 2017. Účelem dotačního titulu je zlepšení technického…

Podpora pro NNO

12.5.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje druhou výzvu v roce 2017 na podporu neziskových organizací. Cíle výzvy je: Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb …

Místo, kde žijeme

24.4.2017

Oživte svvoji obce a sousedské vztahy v obci. Nadace Via vyhlásila 11. ročník programu Místo, kde žijeme.  Nadace Via: "Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce…

Dotační podpora malotřídních škol

21.4.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“.…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


plánování soc. služeb pro orp židlochovice


MAP SO ORP Pohořelice II.

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí