MAS Podbrněnsko, spolek

Strategie CLLD MAS Podbrněnsko schválena!

9.12.2016 / 15:00 / Jan Oujeský

strategie mas podbrněnsko 2014 – 2020 schválena

Dne 8. 12. 2016 byla Řídícími orgány Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV) schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2014–2020 (SCLLD). Jedná se o hlavní nástroj pro podporu rozvoje území MAS v programovém období EU 2014 – 2020 a o nástroj pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje.

Rozvoj regionu bude realizován i skrze výzvy MAS Podbrněnsko, pro něž bylo podstatné schválení Strategie CLLD. V období 2014 – 2020 (respektive 2017 – 2023) bude MAS rozdělovat přibližně 90 mil. Kč na místní projekty z IROP (přibližně 55 mil. Kč), PRV (více než 20 mil. Kč) a OPZ (více než 11 mil. Kč). Finance budou rozdělovány především v rámci OPZ na podporu sociálních služeb, prorodinných opatření, v rámci PRV na investice do zemědělství, do zemědělských produktů, na nezemědělskou produkci, do venkovského cestovního ruchu a na projekty spolupráce a v rámci IROP na investice do infrastruktury základního a středoškolského vzdělávání, do sociálních služeb, do udržitelné a bezpečné dopravy a do cyklostezek.

V současnosti MAS Podbrněnsko spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na vyhlášení výzvy pro předkládání projektů v rámci OPZ – Výzva Prorodinná opatření (předpoklad vyhlášení v lednu 2017). Rovněž MAS Podbrněnsko připravuje nezbytné dokumenty a výzvu z PRV pro zemědělské podnikatele, nezemědělské podnikatele a venkovský cestovní ruch (předpoklad vyhlášení v únoru 2017) a výzvy z IROP pro Zvýšené bezpečnosti v dopravě a na Sociální bydlení. 

Více informací naleznete zde:

VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS PODBRNĚNSKO V ODBOBÍ 2014 – 2020