MAS Podbrněnsko, spolek

Živý region Podbrněnsko

MAS Podbrněnsko se společně s organizacemi Impact Hub a Hnutí DUHA zapojila do projektu Živý region Podbrneněsko.

Cílem projektu je nastartovat podmínky, které umožní postupný přechod k regenerativnímu či ekologickému zemědělství. Po vzoru další zemí jako Rakousko, Německo či Španělsko usilujeme o vznik tzv. BIO regionu, kde zemědělci a producenti potravin, občané, provozovatelé cestovního ruchu a orgány veřejné správy společně budují ekosystém udržitelného hospodaření s místními zdroji. Projekt podporuje navázání spolupráce mezi místními producenty a odběrateli potravin, rozvoj kvality i kvantity lokální produkce, ruku v ruce s lokální spotřebou tak, aby se produkty dostaly přímo v místě svého vzniku k zákazníkům bez zbytečných obchodních prostředníků.

Pokud byste chtěli o projektu zjistit více, podívejte se na web Živého regionu https://zivy-region.cz/podbrnensko/.

V rámci projektu se dějí věci