MAS Podbrněnsko, spolek

Naše MAS Podbrněnsko bude od konce listopadu poskytovat poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele na území naší MAS.

Dotace a pomoc je určena pro osoby ve starobním nebo invalidním důchodu a osoby pobírající příspěvek na bydlení, které jsou zároveň (spolu)vlastníky rodinného domu nebo trvale obydleného rekreačního objektu (typicky chaty). Ti můžou dosáhnout na dotaci na úsporná opatření ve výši až 150 000 Kč. Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě schválení žádosti obdržíte zálohu ve výši až 100 % na provedení zvolených aktivit. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok.

Rádi Vám tak v současné nelehké situaci pomůžeme s procesem, který Vám bez zbytečných komplikací umožní rychle a efektivně zajistit dlouhodobé úspory na energiích a zároveň částečně zrenovovat Vaši nemovitost už tuto zimu. Nebojte se na nás obrátit!

Pomůžeme Vám s podáním žádosti, ověříme, zda jste oprávněný žadatel a poradíme, jak je třeba postupovat.

Konkrétní informace a možnosti pro vás se dozvíte na stránkách NZÚ Light.

V případě zájmu se obracejte na:

NZUL@PODBRNENSKO.CZ, 702 282 365


Seznam možných renovací a výši jednotného příspěvku opatření můžete vidět na obrázku dole.
Pod ním neleznete oficiální návod od Státního fondu životního prostředí ČR jak zkontrolovat, že spadáte do skupiny obyvatel, kteří můžou o dotaci žádat, co vám nesmí pro podání chybět, jak vyhledat pomoc a jak postupovat.
 

zKONTROLUJTE SI, JESTLI JSTE ZPŮSOBILÝM ŽADATELEM

 

Jak na to v NZÚ light

Mám nárok na dotaci z NZÚ light?

Ověřte si, zda vaše domácnost spadá do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ light. Jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby? Jsou všichni členové vaší domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení? Pokud splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.

Jaká opatření si mám vybrat?

Záměrem programu je podpořit rychle realizovatelné zateplení, s maximálním efektem a přiměřenými náklady. Proto je potřeba najít místa, kudy teplo z vašeho domu nejvíce uniká. Často to bývají nekvalitní stará okna a vchodové dveře. Teplo uniká i přes nedostatečně zateplenou fasádu, střechu, stropy a podlahy. Začněte od míst, kudy do domu nejvíce „táhne“. Můžete vyměnit třeba jen některá okna, nebo si vybrat více různých opatření tak, abyste nabízené finanční prostředky maximálně využili k zateplení a renovaci vašeho obydlí.

Pokud si nevíte rady, poraďte se s příbuznými, s odborníky z řad realizačních firem nebo z Místních akčních skupin.

Kdy si mám žádost podat?

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě, že nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a my vám poskytneme zálohu. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok. Příjem žádostí otevřeme 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci vyplatíme zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Čím dříve svá obydlí zateplíte, tím dříve snížíte své výdaje na vytápění.

Co budu potřebovat k žádosti?

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS nebo EKIS a M-EKIS.

Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu.

K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Jak žádost podám?

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu. Do informačního systému pro podání žádosti AIS SFŽP ČR se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových stránkách. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti. Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu. Jak postupovat při zřízení elektronické identity i při podání žádosti zjistíte v tomto návodu.

Co mám dělat, když nemám počítač nebo nevím, jak postupovat?

Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině a požádejte příbuzné o pomoc s vyřízením elektronické identity i s podáním žádosti. Obrátit se můžete též na zástupce Místních akčních skupin, kteří pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Pro rady, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná, se můžete obrátit na konzultační střediska EKIS a M-EKIS.

Kdo mi práce na renovaci mého domu udělá?

Je na vás, zda se rozhodnete práce na zateplení udělat svépomocí, nebo zda si najdete realizační firmu. Vybrat si můžete i v našem Seznamu specialistů.

Jak doložím realizaci dotovaných opatření?

Po dokončení prací nám předložíte Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření, závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny v sekci Dokumenty (na  webu Nové zelené úsporám). Zprávu o realizovaných opatřeních vám potvrdí zástupce Místní akční skupiny.

Kontaktní osoby na MAS Podbrněnsko:

NZUL@PODBRNENSKO.CZ, 702 282 365