MAS Podbrněnsko, spolek

Přechod ke komunitní energetice a příležitost pro náš region

Jistě jste v poslední době zaznamenali turbulentní vývoj na trhu s energiemi, někteří obchodníci zkrachovali, zálohy za energie se zvyšují. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč se mluví o potřebě transformovat celé odvětví energetiky. Energetika je totiž v dnešní době silně centralizovaná a závislá na fosilních palivech. Právě spalování fosilních paliv přispívá velkým dílem k probíhající klimatické změně. Proto se v současnosti čím dál častěji mluví o novém energetickém modelu, takzvané komunitní energetice. Ta je založená na místních obnovitelných zdrojích energie, jako je slunce, vítr a biomasa, které se na území vybrané obce nebo regionu vyrobí. V zahraničí, například v Anglii, Dánsku, Rakousku nebo Nizozemí je komunitní energetika už zcela běžným a zaběhnutým systémem.

Základem komunitní energetiky je vznik lokální distribuční soustavy, kterou tvoří například solární panely, větrné elektrárny, komunitní kotelna a bateriový kontejner. Tyto prvky jsou umístěny na zbytných plochách, jako jsou třeba střechy, opuštěné zemědělské nebo průmyslové areály a bývalé těžební plochy. Zdroje energie jsou vlastněny obcemi, malými a středními podniky, ale i kýmkoliv z místních obyvatel. Sami vlastníci však vyrobenou energii také i sami spotřebovávají, jsou tedy tzv. samospotřebiteli. Celý systém v podstatě funguje na principu „co si na střeše vyrobím a nespotřebuju, může využít soused, ale za mnohem lepší cenu, než kdyby nakupoval energii od velkého obchodníka“.

Provoz komunitní energetiky pak zajišťují tzv. energetické komunity. To jsou spolky, jejichž cílem není tvorba zisku, ale zajištění nízkých cen, úspor a bezemisních dodávek energie pro místní komunity. Spolek zajišťuje technickou stránku provozu, zprostředkování nabídky a poptávky a odbornou pracovní sílu, která je k provozu soustavy potřeba. Samozřejmě zajišťuje i ochranu spotřebitele. Členství v energetické komunitě je zcela otevřené a dobrovolné, má srozumitelné smluvní podmínky a možnost vystoupení garantující právo na volbu dodavatele energií. Zákonem má být provoz komunitní energetiky stvrzen v létě 2023.

Komunitní energetika tak nabízí obcím a regionům příležitost jak ušetřit, zvýšit konkurenceschopnost a nabídnout nové pracovní a investiční příležitosti obyvatelům regionu. Díky ní mohou být regiony méně energeticky závislé na velkých dodavatelích energií. Peníze, které provoz komunitní energetiky vygeneruje navíc neopouští region, naopak zůstávají v místních komunitách.

Právě o založení energetické komunity v současnosti usiluje i naše Místní akční skupina Podbrněnsko a o jejím vzniku aktivně vyjednává s obcemi na území Pohořelicka a Židlochovicka. Pokud se úsilí vydaří, budeme snad v blízké době s dotační podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí schopni zajistit veškeré podklady pro hladký rozjezd komunitní energetiky a nabídnout nejen obcím ale i široké veřejnosti energetické poradenství a konzultace vašich energetických projektů. Na energeticky úsporné projekty, ale bude v následujících měsících možné načerpat z mnoha jiných dotačních programů. Příkladem pro širokouv veřejnost je Nová zelená úsporám, pro podnikatele plánovaný OP TAK a pro obce pak dotace MPO přes programy EFEKT a Národní plán obnovy (NPO) a dotace SFŽP přes Národní program životní prostředí (NPŽP) a plánované OPŽP. Zcela specializovaných dotačním nástrojem je Modernizační fond, podporující širokou škálu žadatelů.

O dalším vývoji budeme průběžně informovat.

Pusťte se s námi do změny i Vy. Budeme rádi, když budete její součástí.

Nové příručky opatření k NZÚ light

 21.3.2023

20.3.2023 vydalo SFŽP nové příručky pro žadatele do NZÚ Light.

Nové výzvy z OPŽP

 24.8.2022

S koncem srpna se ozval Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 s pestrou škálou nových dotačních výzev.

Výzvy Modernizačního fondu

 25.7.2022

Máme tu nové výzvy Modernizačního fondu na podporu vzniku udržitelných zdrojů energie!

Dotační příležitosti pro zelenou transformaci v roce 2022

 20.6.2022

Dotace na energeticky úsporné projekty pro obce, podnikatele i domácnosti v roce 2022.

Komunitní energetika na vzestupu

 25.3.2022

O komunitní energetice Vás už rok informujeme. Pojďte se podívat, jak to vypadá na Opavsku!

Výzva NPŽP Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

 15.12.2021

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil skrze Národní program Životní prostředí dotační výzvu na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

Pakt starostů a primátorů a Akční plán pro udržitelnou energii a klima

 8.12.2021

Co je to Pakt starostů a primátorů? A jak vypadá tzv. SECAP? To se dozvíte ve článku.

Komunitní energetika a příležitost pro náš region

 21.10.2021

S přechodem na uhlíkově neutrální hospodářství a s tím spjatou transformaci energetiky se regionu otevírají nové příležitosti v podobě komunitní energetiky.

Iniciace komunitní energetiky v regionu MAS

 24.9.2021

Otevíráme téma komunitní energetiky v regionu MAS Pobrněnsko!