MAS Podbrněnsko, spolek

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TAČR

 6.11.2018

Regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade a TAČR ve spolupráci s MAS Podbrněnsko si Vás dovolují pozvat na konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro…

Grantový program "Zelené oázy 2018"

 6.9.2018

Grantová výzva Nadace partnerství a společnosti MOL je zaměřena na podporu projektů, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst v urbanizovaném prosttředí nebo v jeho těsné blízkosti a které přispějí ke zmírnění projevů změn…

Bezplatné WIFI připojení na veřejných místech pro města a obce

 22.3.2018

Evropská komise dne 20. března 2018  otevřela přihlášky do programu Wifi4EU na poskytnutí finanční podpory obcím a městům na instalaci bezplatného WIFI připojení na veřejných místech (tato wifi síť by pak měla být pro všechny a bez…

Výzva pro územní samosprávné celky - výzva č. 80 OPZ

 20.3.2018

Minsterstvo práce a sociálních věcí, respektive Operační program Zaměstnanost vypsal dne 15. 3. výzvu č. 80 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné…

Výzva Šablony II.

 1.3.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 2. 2018 vyhlásilo výzvu Šablony II. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní…

Avízo výzvy Šablony II.

 21.2.2018

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dnes zveřejnilo Avízo očekávané výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064, tzv. Šablony II. Jedná se o předběžné informace k chystaným výzvám, které budou velice pravděpodobně vyhlášeny 28. 2. 2018. Výzvy budou…

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

 1.2.2018

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018. Dotační program svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje…

Seminář Fond malých projektů Rakousko - Česká republika

 15.1.2018

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy zve na seminář k Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika, který se bude konat 15. 2. 2018 od 10:00 na adrese Královopolská 3052/139, 612 00 Brno.  Fond malých projektů (dále FMP)…

Výzva na Přírodní zahrady pro MŠ a ZŠ

 9.11.2017

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 16/2017 na téma Přírodní zahrady. Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.…

Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ

 1.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v měsíci říjnu vyhlásilo výzvu č. 5 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Cílem výzvy je podpora rozvoje nebo vytvoření nových výukových…