MAS Podbrněnsko, spolek

Kontakt

MAS Podbrněnsko, spolek
Brněnská 2
691 23 Pohořelice

IČO: 01343971
Bankovní spojení: 3225747379/0800
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Veselý, předseda

Kontaktní e-mail: info@podbrnensko.cz
ID datové schránky: 3rt3swn


NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

nzul@podbrnensko.cz, 702 282 365


KANCELÁŘ MAS:

Konzultační hodiny pondělí až čtvrtek od 8.00 do 15.00, ovšem dle předchozí domluvy!
 

 

Mgr. Ondřej Veselý
Předseda MAS

vesely@podbrnensko.cz, 777 129 560

Mgr. Jan Oujeský
Manažer MAS, vedoucí CLLD, IROP, Šablony, Pasporty

oujesky@podbrnensko.cz, 720 966 770

Mgr. Anna Kalandrová
Projektová manažerka MAS, NZUL, SECAP, ENERKOM, OPŽP, Regionální značka Brněnsko

kalandrova@podbrnensko.cz, 722 983 522

miloslav kavka
Projektový manažer MAS, OPZ+, PRV, NZUL

kavka@podbrnensko.cz, 702 282 366         

Ing. Marie Jílková
Projektová manažerka MAS, MAP, OP TAK, Programy rozvoje obcí

jilkova@podbrnensko.cz, 727 913 261

Mgr. Alžběta Havlíková
Projektová manažerka MAS, PRV, OP TAK 

havlikova@podbrnensko.cz, 736 124 485

Renata Valášková
Finanční manažerka, účetní

valaskova@podbrnensko.cz, 606 043 013

DALŠÍ PROSTORY STARÉ RADNICE V POHOŘELICÍCH