MAS Podbrněnsko, spolek

Šablony jsou zjednodušené projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které jsou určené pro školy a vzdělávací instituce. Cílem těch projektů, respektive výzev je podpořit činnosti jednotlicýh škol a školských zařízení. Aktivity v těch výzvách a projektech jsou zaměřené na zvyšování kvality vzdělávání v těchto institucích skrze personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pefafoů, aktivit rozvíjející ICT ve školách, extrakurikulární a další rozvojové aktivity škol a v nespolední řadě i skrze spolupráci rodičů dětí/žáků a veřejnosti.

MAS Podbrněnsko v rámci těchto výzev nabízí a opakovaně bude nabízet konzultace a poradenství při výběru vhodných šablon, pomoc s nastavením rozpočtu, s vyplněním projektu v aplikaci ISKP 2014+ a rovněž MAS bude s Vámi řešit případné další skutečnosti, na které v průběhu psaní žádosti i při realizaci projektů školy a školská zařízení narazí. V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte na pracovníky Kancelář MAS Podbrněnsko obrátit (Kontaky).

Níže jsou bližší informace k jednotlivým výzvám: