MAS Podbrněnsko, spolek

mapa podpořených projektů mas podbrněnsko

Mapa podpořených projektů MAS Podbrněnsko zobrazuje všechny projekty, které byly v rámci jednotlivých výzev MAS vybrány k podpoře. U každého projektu je uvedeno několik informací o projektu, tedy například na co byl zaměřen, výši dotace, místo realizace apod.